מידה כנגד מידה – ילדים פועלים למען הים

מריאנה מטר והתלמידים שלה עסקו במהלך השנה בפעילות מגוונת בנושא שמירה על הים.
הילדים התמקדו בנושא הדיג – פגשו דייגים, אנשי מדע, ערכו סקר לבחינת המודעות החברתית וניסו לשנות באופן אקטיבי את המצב בשטח.
הסרט הוא עוד נדבך בפעילות ההסברה של הילדים למען הגברת המודעות והובלת שינוי. הפרויקט דגים באחריות בשיתוף החברה להגנת הטבע http://www.mafish.org.il

מפיקה: נעמי קן לי – כרמי
הפקה: החברה להגנת הטבע
בימוי: טל פסס

פוסטים נוספים