בחירות להנהלה האגודה

אנו מקיימים בחירות להנהלה האגודה בתאריך 6.2.2017
רשאים לבחור ולהבחר חברי אגודה מחזיקי תעודת חבר 2016-2017 או כאלה ששילמו את דמי החבר לשנים אלו בלבד.

הבחירות תתקיימנה בבית העמותות רחוב סעדיה גאון 26 בתל אביב, בתאריך 6.2.2017 משעה 15:00 אחה"צ עד 17:00
ועדת הבחירות הינה צוות ועדת הבקורת.

בתום הבחירות תערך ישיבת הנהלה ראשונה לשנת 2017 עם הצוות שיבחר. החברות והחברים שהציגו מועמדות הם:
1. דליה טרניו – נציגת בריזה צפונית -חיפה
2. צילה גנות – נציגת צוות מרכז – ארגון גמלאי צה"ל
3. שרה רותם גיבורי – נציגת צוות מרכז ארגון גמלאי צה"ל
4. ציפורה רם פינק – נציגת מעברים ת"א-יפו
5. ציפורה ארגוב – נציגת מעברים – קול הלב – תל אביב יפו
6. יוחאי רוטנברג – נציג אולפן האגודה, יו"ר קיים ומועמד ליו"ר בהמשך.
7. מנשה פיקל – נציג קשר שוהם ואולפן האגודה – סגן יו"ר וגזבר ומועמד לסגנות המשכית +גזבר.
8. פיני זוהר – נציג קול הלב- ת"א-יפו
9. רחמים מעבי – נציג מדיה תקשורת פתח תקוה
10. איתן טימן – נציג מדיה תקשורת פתח תקוה
11. ראובן הרמתי – נציג סביב הטבע – ירושלים
12. יבגני גוטמן – נציג נוה יעקב – ירושלים
13. זאב חורפי – נציג רמות חיפה
14. דוד מוטאי – נציג יהדות אירן – אור יהודה מרכז
15. מאוטנר יעקב – נציג צוות ירושלים – ארגון גמלאי צהל

חברי ועדת הביקורת שממשיכים :
יהודה גפשטיין – יו"ר הועדה – פתח תקוה
אלי אביר – חבר הועדה – ירושלים

מועמד להבחר בנוסף: אלכס מיטלמן – נציג רמת אביב הירוקה – תל אביב

האגודה מבקשת מחברי האגודה מחזיקי תעודת חבר/עיתונאי להגיע ולבחור את מועמדיהם מתוך הרשימה שהוצגה כאן.

בסה"כ יכולים להבחר בין 11 ל 15 חברי הנהלה. מאחל לכולם הצלחה ביום הבחירות, נמשיך כולנו לפעול בעקביות ובנחישות למען שידור קהילתי חברתי דמוקרטי במדינת ישראל.

פוסטים נוספים