תמיכות 2016 ועדכוני מרכב"ה

כדי לקבל כבר בימים אלו תמיכת המשרד לשנת 2016, יש לספק מאזן תקציב מול בצוע וכן חשבוניות וקבלות. תקציב התמיכות בסך 1.5 מיליון נמצא במשרד ויחלקו אותו בהתאם לאישורים של הגופים שאושרו לתמיכות.

גובה התמיכות מופיע באתר של גוף נתמך במרכבה.
 
שוחחתי עם מזל ששון מזכירה בכירה במועצה, אשר ציינה כי כספים ישמרו לחלוקה עד 31.12.16 בלבד.
 
כלומר גוף שאושרה תמיכתו ואינו יכול להמציא כיום כל החשבוניות והקבלות עליהן תומך המשרד, יוכל להגיש המשך ההוצאות עד תאריך  –15.12.12016
כניסה לאתר הממשלה
האתר GOV.IL השתנה , כדי להכנס למרכבה עם כרטיס עדכני תואם.
יש להקיש בגוגל: פורטל מרכבה
יש 3 טורים: בטור האמצעי : כניסה לפורטל מרכב"ה
בשורה השביעית : "כניסה לפורטל מרכבה (לבעלי כרטיס חכם)
ללחוץ על שורה זו ונכנסתם 
הזינו את קוד הכרטיס , והשאר ברור וידוע.
 

פוסטים נוספים