כיצד מחולקות התמיכות? עזרו לטלוויזיה החברתית לברר

הטלוויזיה החברתית מקיימת תחקיר עומק לנושא התמיכות דרכי קביעת גודל התקציב וחלוקתו. אנא שתפו עמם פעולה.

לפניכם מכתב ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין מטעמם בתוקף שקיפות לחוק חופש המידע ושאלון המיועד לכם ראשי העמותות

פוסטים נוספים