נשיא המדינה מסנגר על הערוץ הקהילתי
רובי רבלין

תאריך פרסום

נשיא מדינת ישראל מר ראובן (רובי) ריבלין כתב מכתב מרגש על הצורך בהשארת הערוץ הקהילתי שסייע גם הוא רבות להשארת הערוץ על כנו.
נשיא המדינה 1

More
articles