תגובת האגודה לדו"ח ועדת פילבר
agudafilber

תאריך פרסום

לפניכם התשובה של האגודה לחרב שהניפה ועדת פילבר על התקשורת הקהילתית בישראל:

More
articles