דיון על עתידה של התקשורת הקהילתית בדיון בועדת הכלכלה בכנסת

בדיון של ועדת הכלכלה של הכנסת אשר התקיים ב 20.1.16 דנה הוועדה באיחוד רשויות התקשורת (הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו והמועצה לשידורי כבלים ולוויין במשרד התקשורת ) תוך שינוי חקיקה.

יוחאי רוטנברג, יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית, הביע בקשה ודרישה למסד תמיכה קבועה בבסיס התקציב בסך 3 מיליון ש"ח וכן לפקח על השידורים של העמותות ושל ערוץ 98. יוחאי הציג את דרישת האגודה שהרשות החדשה שתקום תתייחס לאלפי המתנדבים בישראל המשקפים את כל אוכלוסיות המדינה ותמנע מאיתנו לכתת רגלים למשרד האוצר והתקשורת להסדרת תקציב תמיכות כל שנה מחדש.

היועצת המשפטית הבהירה כי סעיף קיום הטלוויזיה הקהילתית נשאר ואינו משתנה .

יו"ר הועדה ח"כ איתן כבל, ח"כ איילת נחמיאס ורבין וח"כ דב חנין, הביעו תמיכה גורפת בעמדתנו.

פוסטים נוספים