תמיכות 2015 חולקו ברגע האחרון בזכות מאבקה של האגודה

רק התערבות האגודה שלנו (אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית ע"ר)

  • באמצעות מכתבי איום משפטיים לפני פניה לבג"צ (כן החלטתי שאני פונה לבג"צ לבקש סעד משפטי עוד השנה 2015 אם לא יחולקו כספי התמיכות שאנו מחכים להם כמו אויר לנשימה) שכתב עו"ד האגודה ברק בר שלום ללשכת ראש הממשלה בתפקידו כשר התקשורת, החשבת הכללית באוצר, ליפעת ענבר חשבת משרד התקשורת, ליפעת בן חי שגב יו"ר מועצת הכבלים והלוויין ויו"ר ועדת התמיכות.
  • דוא"לים וטלפונים שעשינו למשרד האוצר, התערבות חברת הלובי שלנו בכנסת, התערבות מחזיק תיק צעירים של הליכוד בעזרת עפרה שמילה ממעלה אדומים,
  • שיחות של צוות הלובי שהתחלנו להפעיל כמו : אהוד שם טוב מהטלוויזיה החברתית, אורן ברוך מעמותת שש צבעים עם צוות החשבות במשרד התקשורת ומקומות אחרים.
  • דוברת האגודה : ליאורה ליבוביץ שהוציאה הודעה לעיתונות לעשרות כלי תקשורת כולל אינטרנטיים.
  • שיחה עם מנכ"ל משרד התקשורת .

הפעלת קשת אמצעים מקשת דעות ומפלגות תוך ניווט האגודה על "תזמורת" זו יצר סיר לחץ שחייב את חשבת משרד התקשורת להתגמש ולאפשר בדיקה מדוקדקת וקפדנית אך מהירה ב 3 ימים האחרונים של דוחות הביצוע שלכם.

התמיכות חולקו לכל העמותות שאושרו לכך עד 31.12.15

לשון ההודעה לעיתונות:

גזר דין מוות לטלויזיה הקהילתית
הטלויזיה הקהילתית בסכנה חמורה בשל "פלונטר חשבונאי": כספי התמיכה עבור 2015 טרם שולמו למרות שהגופים הנתמכים מחוייבים לנצל אותם לפני תום 2015
ביום חמישי הקרוב מסתיימת שנת הכספים 2015, ועימה נסגר חלון הזדמנויות להצלת ענף שלם בתקשורת . עשרות עמותות ואלפי מתנדבי הטלויזיה הקהילתית בישראל נמצאות בסיכון. העמותות, רובן מהפריפריה ומהשכבות החלשות, מסתמכות על תמיכה כספית ממשרד התקשורת, שאמורה הייתה לעבור אליהן בתחילת שנת הכספים 2015. כיוון שתקציב המדינה אושר רק בחודש האחרון, נוצר עומס גבוה על הפקידים שתפקידם לאשר את העברת כספי התמיכות. התוצאה – חשש כבד לדחיית תשלום התמיכות, כך שהן יתבצעו בתחילת שנת 2016 במקום בשנת 2015. החלפת השנה יוצרת "פלונטר" חשבונאי. התנאי לקבלת התמיכה, כך בחוק ובתקנות, הוא הוצאת הכספים באותה שנת כספים בה נתקבלה התמיכה. אם העברת כספי התמיכות לקבוצות הטלויזיה הקהילתית תתקיים ביום שישי (1/1/2016) – הקבוצות ימצאו בבעיה כספית בפועל ובבעיה חשבונאית לפי חוקי משרד האוצר.

אנו דורשים ממשרד התקשורת ומשרד האוצר לעשות כל מאמץ כדי להעביר את הכספים עד יום חמישי הקרוב 31/12/15 בחצות. כך שהכספים יועברו עדיין בשנת הכספים 2015. זו לא הפעם הראשונה ש"פלונטר" כזה מתרחש. לכן, אנו קוראים למשרד התקשורת למצא את הכלים החוקיים לבצע את העברות הכספים מוקדם ככל הניתן במהלך שנת הכספים. בדיוק כמו שעובדי משרדי הממשלה מקבלים את משכורתם חודש בחודשו – כך צריכה הממשלה לדאוג לקבוצות המתנדבים ולסייע להן. גם במידה ותקציב המדינה מתעכב ומאושר רק בתום שנת הכספים. ובכל מקרה, אסור שכספים יעוכבו בין שנת כספים אחת למשנתה.

בשנת 2013, האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית, הגוף המאגד את קבוצות הטלויזיה הקהילתית בארץ, הייתה צריכה להגיע עד ללשכת ראש הממשלה ולמשרד החשבת הכללית כדי לקבל אישור מיוחד למציאת פתרון ל"פלונטר" דומה. התופעה הייתה זהה: כספי התמיכות עבור הפעילות בשנת 2013 שולמו בספטמבר 2014 .

בעקבות עובדה זו קרסו ונסגרו עשרות גופי טלוויזיה  קהילתית מאחר והן התחייבו כספית מול ספקי ציוד ושירותים עוד ב2013 , אך לא היה להן איך לפדות את התשלום. וזאת על אף שהקבוצות עצמן פעלו לפי החוק, הגישו את בקשות התמיכה במועדן ובאופן תקין.

יש למנוע טעויות עבר !!!. חובה להזדרז ולהעביר את הכספים עכשיו! כדי להציל את קבוצות הטלויזיה הקהילתית אשר בסכנה, וכדי לחסוך את הצורך במעורבותו בג"צ.

העברות הכספים מוקדם ככל הניתן במהלך שנת הכספים" א – מר יוחאי רוטנברג, יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית.

סיום הפרשה מכתבו של יו"ר האגודה למי שקיבלו מכתב העו"ד.

פוסטים נוספים