האם יהיה פסטיבל קולנוע בלוד?
Lod

תאריך פרסום

מרכז צעירים בלוד מקיים פסטיבל סרטים חברתיים בחודש אוקטובר 2015. האגודה תהיה שותפה בנושאי תחרויות סרטים. מידע על מכלול הפסטיבל ועל תחרויות תצא הודעה נפרדת.
לפניכם מתווה הפסטיבל – המוצע והשותפים האפשריים.

More
articles