פארק המסילה – כנס יוזמות קהילתיות

תאריך פרסום

מרחב פתוח – כנס יוזמות קהילתיות וחברתיות על פארק המסילה שהתקיים בבקעה, ירושלים

More
articles