זיקנה ומוח בחיפה

תאריך פרסום

דליה בר, יוזמת כנס עפולה לתקשורת קהילתית, מזמינה את המתנדבים הבוגרים של האגודה לכנס ביוזמתה בחיפה על נושאי זיקנה ומוח שיתקיים ב 12.5.15 באוניברסיטת חיפה.

More
articles