אישורי שידור לשנת 2015

תאריך פרסום

ערוץ 98 מודיע כי יש לחדש את טפסי השיפוי והאישור לשידורים ל 2015

לחצו כאן כדי להוריד את מכתב השיפוי

לחצו כאן כדי להוריד את  כתב מתן הזכויות

More
articles