מה קורה עם התמיכות ?

חלוקת תמיכות 2013 ו 2014 מתעכבת על רקע הבדיקה המקיפה של בקשות התמיכה .

החשב הכללי האריך את תקופת חלוקת התמיכות של 2013 לסוף יוני 2014 וזו צרה גדולה לכולנו הנובעת מ"חבלי לידה" של מתן ציונים לפי הקריטריונים החדשים לכל פריט בהגשת התמיכות של כל עמותה.

בנוסף מהבנת הנעשה מאחורי ה"קלעים" של הבדיקות, יש לכם בשטח הרבה מסמכים שלא השלמתם וכן יש טעויות הבנה של מי שמילא את הבקשות והתבלבל בין השנים 2013 ל 2014.

עד שלא תבדקנה כל התמיכות של שנת 2013 לא ניתן יהיה לחלק אף תמיכה. מזל ששון מזכירה בכירה במועצת הכבלים נמצא בקשר עם הרכזים. חובה שתסיימו ותעבירו הנדרש. זה מעכב את כל המערכת ואת חלוקת התמיכות . תעבירו את מה שהתבקשתם. ראוי גם שתבדקו במרכבה האם נשלחו אליכם הערות.

פוסטים נוספים