ועדת הכלכלה תדון ב"איחוד המועצות"

תאריך פרסום

בתאריך 3.2.14 משעה 0900- 14:00 מתקיימת ישיבה של ועדת הכלכלה עם שר התקשורת גלעד ארדן שתדון ב"איחוד המועצות" לפניכם הצעת החוק והנוסח שלה כפי שקיים כיום. הנהלת האגודה תהיה נוכחת אם משהו מכם רוצה להיות נוכח , יש להודיע לי מידית.

הנה נוסח הצעת החוק:

More
articles