טל"ק מדריך ילדים בחיפה

ענת וגמן במאית ומפיקת תוכניות עם האגודה יזמה פרויקט ייחודי לקשר בין דורי באיזור חיפה והקריות.

לפרוייקט מספר מטרות מרכזיות:

  1. יצירת קשר בין קבוצות טלוויזיה קהילתית לילדים צעירים
  2. חשיפת הילדים ליכולות הקולנוע באמצעים קיימים בכל בית
  3. יכולת ביה"ס להמשיך קשר עם בקבוצות גם לאחר סיום הפרויקט

מתקיים שיתוף פעולה בין האגודה שלנו בהפעלה ישירה של ענת וגמן עם איבנה רטנר -מפקחת קולנוע ותקשורת במחוז חיפה והצפון של משרד החינוך אילנה טרוק מנהלת המחלקה לחינוך חברתי ערכי בביה"ס היסודיים בחיפה ומכללת גורדון תחום תקשורת.

מהות המיזם: ליווי לימודי תקשורת במשך שני שבועות בשנת הלימודים תשע"ד במספר ביה"ס בחיפה והקריות ע"י סטודנטים ממכלת גורדון כאשר קבוצות טלוויזיה קהילתית שתצטרפנה לפרויקט תדרכנה את התלמידים ביצירת סרטים כפי הנושאים שיבחרו במשותף.

ביה"ס ועיריית חיפה משלמים על הפרויקט והקבוצה שתשתתף תקבל תשלום עבור פעילות זו. המיזם הינו ניסויי , ובסוף שנה נשקול לקיימו ביישובים נוספים בארץ.

פוסטים נוספים