האם השידורים הקהילתיים יוצגו בעידן פלוס ?

נציגי האגודה יוחאי רוטנברג היו"ר ומנשה פיקל סגן וגזבר השתתפו בדיוני ועדת הכלכלה על החבילה הצרה של השידורים בכבלים ובלוויין וכן על שידורי הממיר הדיגיטאלי "עידן+". מנשה ויוחאי הדגישו את הצורך בהכנסת ערוץ 98 לממיר זה כדי שלא נאבד כחצי מיליון בתי אב , ומאידך על המדינה לסבסד מעבר זה. מאחר ולערוץ אין אמצעים כספיים.

אנו מציגים לפניכם את פרוטוקול הועדה. בתאריך 11.7.13 השתתף והציג הנושא מנשה פיקל בתאריך 14.7.13 השתתף והציג הדברים יוחאי רוטנברג.

פוסטים נוספים