תמיכות 2013 – מה מעכב את משרד התקשורת?
  • תבחינים חדשים(קריטריונים) נכתבו ונקבעו , אך טרם הסתיימה העבודה עליהם ומשרד המשפטים מסרב לאשר פרסום קול קורא על בסיס הקריטריונים של שנים קודמות.
  • התבחינים יוצאו לשימוע של כולנו לשבועיים בלבד עוד השבוע.
  • התבחינים יוחזרו לבחינה ולארגון לקראת פרסומם ורק אז יצא קול קורא להגשת תמיכות 2013

אנחנו יודעים מניסיון שכל התהליך עם בחינת ההגשות יסתיים כולל חלוקת התמיכות רק ב 31.12.13. גם אם יגידו לנו שאנחנו לא צודקים , ניסון החיים לימד שאנחונ יודעים שזה מה שיקרה , לצערנו הגדול.  כמובן שנלחץ נצעק נתחנן , אבל מה שהיה הוא שיהיה.

פוסטים נוספים