סטודנטים לשירות התקשורת הקהילתית

האגודה פונה למועצות מקומיות, איזוריות , חקלאיות , ולראשי ערים להתחיל לארגן קבוצות של פעילים בתחומי טלוויזיה קהילתית חברתית ואקטיביסטית , את ההדרכות ננסה לארגן בכוחות משותפים עם ראשי המכללות באיזורים השונים כאשר האגודה תקצה את ההנחייה לסטודנטים.

בעקבות יוזמה של יו"ר ועדת הביקורת של האגודה, מר יהודה גפשטיין, פנתה האגודה לראשי מכללות לתקשורת וקולנוע ברחבי הארץ על מנת לגייס סטודנטים במלגות של המכללות כדי ללות קבוצות בני נוער וצעירים וקבוצות ותיקות בתחומי הטלוויזיה והתקשורת הקהילתית.

ההענות מפתיע לחיוב. כאשר נדע את מספר המלגאים שנקבל, נפנה אל השטח לארגון הנושא.

פוסטים נוספים