תמיכות 2013

מהמועצה לשידורי כבלים ולוויין נמסר כי משרד המשפטים שינה את הקריטריונים לקבלת התמיכות. בימים אלו מסתיימת כתיבתם והם אמורים לפי דרישת האגודה להיות מפורסמים לשימוע ציבורי.

לאחר פרסומם הרשמי תוכל המועצה לפרסם קול קורא להגשת הבקשות לשנה 2013 . כולנו גם ממתינים לאישור התקציב בכנסת דבר המגביל את כלל הפרסום. האגודה מבקשת מהמועצה לקיים יום עיון להבהרת הקריטריונים החדשים אחרי פרסומם.

פוסטים נוספים