דיון בנושא עתיד התקשורת הקהילתית באולפן אדומדיה

אולפן אדומדיה קיים שידור ישיר על עתידה הטלוויזיה הקהילתית, התמודדות בהווה והתייחסות עתידית.

פוסטים נוספים