פורום רכזים של ערוץ 98

תאריך פרסום

ערוץ 98 מבקש ליצור פורום רכזים לחשיבה על תחומי טיוב תחומי תוכן בערוץ או על קיום פרויקטים ארציים מיוחדים.

למעוניינים מוצע לפנות ליעל חוטה, מפיקה ראשית. yael@98tv.co.il

More
articles