מדצ"י חברה ותקשורת

האגודה בשיתוף מינהל חברה ונוער במשרד החינוך מקיימים החל מהשנה הבאה עלינו לטובה : תשע"ג ,התנסות ארצית בהדרכה משולבת חברתית תקשורתית בקרב בני נוער בניסוי ארצי .

בני נוער הפונים לתחומי מדריכים צעירים (מד"צים ) גילאי כיתות ח'ט' , יוכשרו להדרכה בתחומי חברה ותקשורת. ההתנסות תתקיים : בירושלים , פתח תקוה וחיפה בשיתוף בין מרכזי התקשורת העירוניים הקיימים בערים אלו ביחד עם מנהלי יחידות הנוער העירוניים הכפופים למחלקות ואגפי הנוער בערים אלו. חניכים בוגרי כיתות ט' הפועלים שנתיים בתחום, מקבלים תעודת הדרכה לחברה ותקשורת , ובשנת לימודיהם בכיתה י' יתנדבו להדריך קבוצה תקשורת חברתית צעירה. התוכנית עשויה להשתלב בעתיד בתחום הלימודים לבגרות חברתית, תעודת המדריך מסייעת למתגייסים לצה"ל המעוניינים בתחומי הדרכה.

פוסטים נוספים