בקשות לועדת התמיכות לשם מימון הפקות בשפות האמהרית והטיגרינית

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין פרסמה הודעה בדבר אפשרות להגיש בקשות לקבלת תמיכה בשנת 2012 לשם מימון הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית שישודרו בערוצים המשדרים בשפה האמהרית או הטיגרינית.

יש להגיש את הבקשות לא יאוחר מיום ראשון ג' אב תשע"ב, 22.7.12 בשעה 16:00 במשרדי המועצה לשידורי כבלים ולווין ברח' יפו 23, ירושלים.

למידע נוסף על התמיכות ולטופס ההגשה לחצו כאן.

פוסטים נוספים