ועדה לקידום תחום הרדיו החינוכי-קהילתי

תאריך פרסום

הנהלת האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית הקימה ועדה לקידום תחום הרדיו החינוכי-קהילתי אותה ירכז רחמים מעבי, מנהל מדיה תקשורת בפתח תקוה, בועדה יהיו חברים עיתונאים ,מורים ואקדמאיים מתחום התקשורת המשודרת. מטרת הועדה ליצר מקום להכשרה, ומינוף התחום לחינוך וקהילה.

More
articles