פרס בנושא המחאה החברתית בפסטיבל חיפה הקרוב בסוכות

השנה מוזמנים יוצרים וכל מי שנושא המחאה החברתית נוגע לליבו לשלוח לפסטיבל, תחת הכותרת פרס נשיא הפסטיבל, סרטים קצרים, תיעודיים או עלילתיים, באורך של עד 10 דקות לסרט, הנוגעים למחאה החברתית, מחאת האוהלים וההפגנות המתקיימות בימים אלו בארץ.

ניתן לשלוח לתחרות סרטים בכל פורמט טכנולוגי אפשרי. וועדת השיפוט תבחר תשעה סרטים שיוקרנו במסגרת מיוחדת בפסטיבל.  פרס נשיא הפסטיבל בסך של 21,000 ₪ יינתן לסרט המצטיין.
תקנון התחרות:

פוסטים נוספים