כנס מורי עמל א' לדורותיו

יום אביב שרבי , בחצר המושב הותיק, בלב הפרדס הזקן שאת תפוזיו לא קטפו, מתכנסים אנשים לבני שיער מתחבקים ומתנשקים. הם משפחה אחת, משפחת עמל ע' בפ"ת. כולם שותפים לחוויית חדר מורים אחד, זוכרים את האידאל החינוכי, כמה תרמו מיכולתם וכישוריהם לחנך, ללמד, ולטפח דורות צעירים. היום נשארו רק זכרונות, מי שהיה אז צעיר נשאר […]