השרה אורית נוקד למען התמיכות ב 2012

שרת החקלאות חה"כ אורית נוקד פנתה אישית לסגן שר האוצר חה"כ יצחק כהן לממש הבטחה שנתן לה להמשיך להכיל את תמיכות 2011 גם בשנת תקציב  2012 דבר הנובע מהאחדת שנות התקציב ע"י הממשלה. פניה זו נוצרה כתוצאה מדיונים שיזמה השרה נוקד בשנה האחרונה בכנסת בהשתתפות נציגי האוצר, המועצה לשידורי כבלים ולוויין, והאגודה הישראלית לתקשורת קהילתית.

פוסטים נוספים