הסתיימה הגשת בקשות התמיכה ל 2011

שלום לכם ידידי, שנה אזרחית חדשה אולי תביא בחובה יותר שמחה, החזרת שבויים, אולי תשפוך אור על פרשיות נעלמות ואולי, תביא גם סימני שלום.

כל העמותות סיימו הגשת בקשות התמיכות באמצעות ה"מרכבה",לשנת 2011 , השנה חשתי כי העמותות בגרו את המכשולים הן בעזרת הניסיון, וסרט ההדרכה של יום העיון שהעלינו לאתר האגודה . יעקב תנעמי רו"ח המצויין של האגודה נפגש עם סגן החשב הכללי באוצר והעלה בפניו במלוא החומרה את "שווה ערך שעות מתנדבים ושווה ערך כספי של שירותים" מסתבר שהחשכ"ל מודע לבעיות והם מתלבטים בנושא, ואין להם עדין תשובות.

פוסטים נוספים