סיכום יום העיון לנושא התמיכות 2011

ביום עיון שקיימה המועצה לשידורי כבלים ולוויין בפתח תקוה באדיבות ראש העיר מר יצחק אוחיון ומנהל מדיה תקשורת מר רחמים מעבי. אישר מר רם לוי רו"ח משרד התקשורת :

1. דחית הגשת דוח תכנון מול ביצוע 2010 לתאריך 31.12.10 ולא כפי שפורסם בתאריך 15.12.10 יחד עם זאת יש להתייחס בדוח להערכת עלויות בצוע שיתקיימו בחודש דצמבר 2010 .

2. לא יהיה צורך להגיש הדוח פעמיים גם למבקשי תמיכות 2011.

3. יש לצרף מסמכים המאשרים הביצוע כאשר על כל קבלה המוגשת כצילום עליכם לחתום העתק נאמן למקור.

4. באופן חריג מאחר ותמיכות 2010 התקבלו באוקטובר 2010 , תנתן לעמותות המבקשות חריגות להגיש דוחות על מלוא ביצוע התקציב גם בהתייחס לחודש ינואר 2011 למימוש מלוא התמיכה.

5.התמיכות של 2011 תתקבלנה רק תמורת הצגת חשבוניות ביצוע של הגופים הנתמכים. כאשר כל גוף נתמך יכול לחשב הוצאותיו תוך התייחסות לכך שגובה תמיכת 2011 תהא דומה למה שקיבל ב 2010.

6. התמיכות תועברנה בהתייחסות רבעונית ב 2011 , צפי תחילת בצוע בחודש אפריל-מאי.

7. בעקבות דיון סוער על נושא שווי ערך כספי לשעות התנדבות ושימוש בשירותים הניתנים לעמותות המבצעות פעילויות בכללן האגודה , בהתערבות של רו"ח האגודה מר תנעמי יעקב, יו"ר האגודה : יוחאי רוטנברג ונציגי עמותות נוספים שנכחו במקום. סוכם כי יו"ר האגודה : יוחאי רוטנברג יוציא מכתב מסכם של הדיון לחשב המשרד מר רם לוי אשר יעבירו לחשב הכללי באוצר בתקווה שהסיכום בנושא יתחשב בנעשה בשטח. כלומר שישקל בחיוב כי המצ'יננג הנדרש (50% ) השקעה של העמותות יתקבל בו גם מרכיב של שימוש בשירותים הניתנים בתרומה, בחסות וגו' לצרכי העמותות שלא על מנת לקבל כסף. כפי שהיה נהוג עד היום.

8. יש למלא הטפסים הנדרשים באמצעות פרויקט המרכבה ותאריך אחרון לביצוע הדוחות ותמיכות יהיה 3.1.12011 ולא כפי שמופיע במכתב שיצא בעיתונות.

פוסטים נוספים