נעים להכיר: יו"ר הלובי של התקשורת הקהילתית

מר יצחק אוחיון ראש העיר פתח תקוה וסגן יו"ר מרכז השלטון המקומי נתן את הסכמתו לפניתנו אליו, בבקשה שיהיה יו"ר הלובי של התקשורת הקהילתית, אנו מברכים אותו על כך ונקיים בקרוב דיון עמו ועם גורמים נוספים לקידום תחומי התקשורת הקהילתית הן לצרכי הסדרת התמיכות והן לצרכים נוספים.

פוסטים נוספים