התקשורת הקהילתית בישראל – נקודת מבט אקדמית

לינדה פולר כתבה עבודה על תקשורת קהילתית בהבטים בינלאומיים פרופסור הלל נוסק מאבי אבות ההתייחסות לטלוויזיה קהילתית בישראל כתב הקדמה מסרנו לתרגום ולהלן התוצאות. להשכלתכם התייחסותכם.

פוסטים נוספים