עיכוב בקבלת התמיכות אצל קבוצות מסוימות

לוגו אגודהלצערנו התמיכות התעכבו ועדין אצל רבים לא הגיע תשלום, האוצר הפעם מעכב חלק מהסיבות כי חסרים מסמכים במרכבה. ראוי שמנהלי העמותות ידעו כי ההזנות שנעשו באמצעות פרויקט המרכבה לא נעשו אצל כולם בצורה תקינה, חלק החסירו מסמכים, אחרים לא העבירו מסמכים חתומים. ומזל ועודד יצרו קשר אישי עם רכזי הקבוצות על מנת להציל כל תמיכה אפשרית.
רואה חשבון העמותה מר תנעמי יעקב הוזעק על ידי הח"מ לסייע לעמותות שלא השלימו חומרים או "נתקעו" ע"י החשכ"ל או רשם העמותות. לכל מי שסייע מגיעה תודה גדולה

פוסטים נוספים