התמיכות באות

הנהלת האגודה מודה ל: סגנית שר התמ"ת חה"כ אורית נוקד יצחק אוחיון רה"ע פתח תקוה וסגן יו"ר השלטון המקומי בני כשריאל רה"ע מעלה אדומים על התערבותם לטובת חלוקת התמיכות שעוכבו מנסיבות שונות ובנוסף מודה לניצן חן יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין מזל ששון מזכירה בכירה של ועדת התמיכות והמועצה לשידורי כבלים ולוויין ולעודד חביב יועץ […]