תמיכות 2010 ?

merkavaבשיחה עם מזל ששון מזכירה בכירה של ועדת התמיכות ומועצת הכבלים והלוויין , מסתבר כי קבוצות רבות לא מילאו אחר הוראות הנדרש בשליחת הטפסים הנדרשים של המרכבה , והם ואחדים מתבקשים להשלים מילוי ושליחת החומרים המעודכנים.
אף כי איני מבין לחלוטין היכן הקשיים והבעיות נתבקשתי למסור כי עליכם להכנס לאתר המרכבה שלכם ולבדוק אם קיבלתם הערות ודרישות חדשות במסמככם.

פוסטים נוספים