הארכת מועד נוספת להגשת אישור על ניהול תקין

הארכה נוספת לעמותות שהגישו את בקשות התמיכה במועד.

orka_nihul_takin

פוסטים נוספים