החלה ההרשמה להגשת תמיכות באמצעות ועדת העזבונות לשנת 2011

סמל המדינהועדת עזבונות פרסמה את טופס הבקשה לשנת 2011 – תאריך אחרון להגשת בקשות – 2.3.2010

נושאי התמיכה העיקריים לשנת 2011:

א. סיוע למוסדות אשר פועלים לעידוד שרות בצה"ל, שרות אזרחי או שרות לאומי, כדי לקדם שוויון בנטל החובות בין אזרחי המדינה, ע"י פעולות הסברה, תוכניות חינוכיות, סדנאות חברתיות, ועוד. סכום התמיכה 2 מיליון ₪.

ב. סיוע למוסדות המטפלים בנפגעי עבירה, בדרך של ייעוץ וליווי משפטי, סדנאות לתמיכה נפשית, ועזרה במציאת דרכים ואמצעים להקלת מצבם הכלכלי והחברתי כתוצאה מביצוע העבירה. סכום התמיכה 1.5 מיליון ₪.

ג.סיוע למוסדות המטפלים בבעלי מוגבלויות, בהכוונתם המקצועית ובהכשרתם לעבודה, לרבות עזרה במציאת מקום עבודה מתאים עבורם. סכום התמיכה מיליון ₪.

ד.סיוע למוסדות שפועלים בסיוע ישיר לעולים חדשים בדיור, הכשרה מקצועית ושיקום (עפ"י עזבון מיועד).סכום התמיכה מיליון ₪.

ה. סיוע למוסדות לעידוד הסברה ופעילות למען ארץ-ישראל יפה בכל רחבי הארץ,לרבות עידוד פעילות לשיפור רמת הניקיון, סילוק מפגעים מכוערים, ונקיטה בכל פעולה או דרכים שיתרמו לאיכות הסביבה, בתנאי שכל פעולה כאמור תקבל את ההיתרים הדרושים עפ"י דין מהרשויות הנוגעות בדבר. סכום התמיכה מיליון ₪.

לקריאת הקריטריונים וטופסי הבקשה באתר משרד המשפטים לחץ כאן.

פוסטים נוספים