הארכת מועד בקשות תמיכה לשנת 2010

שימו לב! הארכה מיוחדת לשנה זו למשדרים הקהילתיים (ראו מכתב מצורף) המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה שונה ל 1/2/2010 אל תמתינו לרגע האחרון!

פוסטים נוספים