מתוך האתר של האגודה "לזכות הציבור לדעת"

דעות קדומות בגלי צה"ל?

במסגרת דיון בתוכנית "רצועת הביטחון" בגל"צ, בעקבות תפיסת יעקב טייטל, טען המגיש כי 'רוב הבעייתיים נמצאים מעבר ל'קו הירוק", בעוד המרואיין, ראש המחלקה היהודית בשב"כ לשעבר, מעמיד אותו על טעותו.
שאלת המגיש הסגירה דעות קדומות או כי לכל הפחות המגיש לא עשה שיעורי בית… כ-12 מהטרוריסטים היהודים שנתפסו עד היום התגוררו דווקא בתוך 'גבולות הקו הירוק'.

הפרס לביקורת התקשורת תש"ע
כמדי שנה תעניק האגודה את הפרס הישראלי לביקורת התקשורת ע"ש אברמוביץ.
הפרס, בגובה ,$5,000  מוענק לזוכה אחד או שניים, עבור תרומה אמיצה, איכותית ומשמעותית במיוחד לביקורת התקשורת בישראל.
מטרת הפרס לעודד את התקשורת הישראלית להיפתח לביקורת, הן על ידי חבריה והן על ידי גורמים חיצוניים כגון אנשי רוח, אנשי אקדמיה ואישי ציבור.
כמו כן תעניק האגודה את הפרס  לתקשורת כלכלית איכותית  בסך $5,000  שניתן עבור עיתונאות/ או תקשורת כלכלית אמיצה המדווחת על נושאים כלכליים כהווייתם.
ואת פרס "יואב" בסך 5,000 ש"ח עבור עבודה אקדמית מצטיינת בתחום ביקורת התקשורת הישראלית.

הציבור מוזמן להגיש הצעות למועמדים/ות לקבלת הפרסים
הצעות מנומקות, בכתב בלבד, ניתן  להגיש למשרד האגודה- info@imw.org.il , ת.ד. 16519  ירושלים   91164

מידע נוסף מאתר האגודה "לזכות הציבור לדעת" http://www.imw.org.il/hebrew/

פוסטים נוספים