על פורטל מרכב"ה

merkavaהמועצה לשידורי כבלים ולוויין יזמה השבוע הכשרה מסיבית של ראשי קבוצות,רכזים,מנהלי עמותות, מנהלי חשבונות ורו"ח בתחום ה"כרטיס החכם" להזנת תמיכות 2010 באמצעות פרויקט המרכבה התקיימו השתלמויות בירושלים ובת"א .

אנו צופים כי לתהליך ההטמעה יהיו חבלי לידה לא פשוטים , כאשר המועצה לשידורי כבלים ולוויין תדרש לתשומת לב מחד, ולסבלנות ואולי גם סלחנות מאידך. מאחר ואף אחד לא מבטיח שהסיפא של דברי "סלחנות" אכן יתקיימו עליכם להיות זהירים שבעתיים. אל תשכחו טפסים ואל תעכבו משלוח, בכל מקרה תהיו בקשר עם מזל ששון מזכירת מועצת הכבלים ומרכזת ועדת התמיכות שהיא ביחד עם עודד חביב יועץ המועצה צפויים לעבודה קשה בתחום. מזל עבדה השבוע קשה, אבל הקשיים עוד בדרך, אנו מודים לה לעודד ולניצן חן שדאגו לנו.

פוסטים נוספים