מיזם שנתי לסרטי תעודה בנושא אחריות חברתית וסביבתית של קרן גשר

gesherמיזם ירוק של קרן גשר נועד לעודד הפקת סרט תעודה שייתן ביטוי לנושאים של אחריות חברתית וסביבתית לרבות סרטים העוסקים באיכות הסביבה, אקולוגיה, אתיקה סביבתית, הקשר בין שמירה על זכויות אדם ושמירה על הסביבה, צער בעלי חיים וכל היבט של אחריות חברתית וסביבתית ובמטרה לסייע ליוצר ישראלי ליצור סרט תעודה בנושא התחרות, על פי אמות מידה של איכות, כשרון בתחום הקולנוע וביטוי אישי במגמה לתרום ליצירת קולנוע ישראלי מעמיק רלוונטי וייחודי.

לתחרות יתקבלו הצעות כתובות הכוללות סרטי תעודה באורך שלא יעלה על 58 דקות ולא ייפחת מ- 48 דקות העומדים בקריטריונים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט, כמו גם בהגדרת סרט תעודה שבכללי ערוץ 8 והחלטותיה.

מועד הגשה סופי ב-31 בדצמבר 2009 שעה 12:00.

למידע נוסף מאתר קרן גשר לחצי כאן

פוסטים נוספים