ברכות לשנת הלימודים תש"ע

שנה טובה וצלחה בהוראת הקולנוע והתקשורת ולתלמידים הישגים בתחומי התקשורת לכל גווניהם ובתחומי הדעת.

פוסטים נוספים