תמיכות 2009 (כן חלוקת התמיכות של 2009)

לוגו אגודהתמיכות 2009 – כידוע כולנו מרגישים זאת . טרם קיבלנו תקציב מועדת התמיכות, קבוצות רבות המסתמכות על התקציב פועלות בקושי רב, ומחכות ואינן מבינות מדוע צריך כל שנה לחכות כמעט עד סוף השנה האזרחית בכדי לקבל את התקציב מועדת התמיכות של המועצה לשידורי כבלים ולוויין?

הסכיתו ושימעו: עמותות המגישות את הבקשות משמיטות טפסים שונים , בכללם דוחות כספיים, ואו אישורי מס, או ניהול תקין או דוחות אחרים . אם החברים שאזכיר את שמם להלן לא היו מתערבים ומציקים לחייבי הטפסים בשטח, (עודד חביב יועץ המועצה לשידורי כבלים ומזל ששון מזכירת ועדת התמיכות וניצן חן יו"ר הועדה) סביר שעמותות רבות היו נפסלות על הסף ע"י חשבי הכספים (שמונו ע"י מש' האוצר) המלווים את משרד התקשורת .

מדוע? כי הרי לכולנו היה זמן הגשת הטפסים כחוק. וזמן זה עבר לפני חצי שנה. ועדת התמיכות אינה מחלקת כספים לעמותה א' ע"פ ב' עד שלא מביאים את המלאכה לידי גמר . לכן העיכובים. יודעי דבר מספרים כי עד החגים השנה כולנו נדע אם נוכל לאכול תפוחים מצופי דבש או תפוחים מקולפים. לידיעתכם בשנה הבאה 2010 כולנו נעבוד באמצעות כרטיסי "מרכבה" ההזנות יהיו באינטרנט האם גם אז יהיה ליווי תומך של עודד ומזל ? נדע רק אחרי שנחווה את ההשתלמות של משרד התקשורת בקרוב.

פוסטים נוספים