"ברית המועצות" – תמונת מצב

cahlon_moshe-sשם שלכאורה אבד עליו הכלח אך כדי לסבר עיניכם וידיעתכם. יש שתי מועצות:

1. המועצה לשידורי כבלים ולוויין במשרד התקשורת הנוגעת ועוסקת בתחומי תוכן של לוויין וכבלים

2. הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו העוסקים בתחנות המסחריות.

התכנון עוד לפני כעשור היה לאחדם. הרעיון עלה וירד חליפות. בשנת 2003 האגודה ניהלה דו שיח ענף וראיונות בלשכתו של עם מנכ"ל משרד התקשורת דאז צביק'ה האוזר (מזכיר הממשלה של היום). מחשש שהאיחוד של המועצות (מכאן הביטוי "ברית המועצות") יגרום להעדר התייחסות לטלוויזיה הקהילתית. לאחר הבחירות האחרונות הנושא קיבל חיזוקים מחדש והוכנס לחוק ההסדרים והוצא ממנו ע"י השר כחלון, שר התקשורת. הסיכום הוא כי על שר התקשורת להביא לאיחוד המועצות לידי מועצה משולבת אחת שיש בה חברים שמייצגים משרדי ממשלה ומעט אנשי ציבור.

מאחר וחששנו גבר מחדש והשר כחלון היה רק בראשית דרכו כשר תקשורת הוצאתי מכתב אל סגנית שר התמ"ת יקירת התקשורת הקהילתית חה"כ אורית נוקד. במכתב לאורית נוקד הבעתי חשש במכתב אחר לעיסוקם של עובדי המשרד שיפוטרו עם האחדת הרשויות. המכתב אליה מצורף לידיעתכם וכן מכתבו של השר כחלון כתגובה אליה .

דבר ברור אחד עולה מכך שהטלוויזיה הקהילתית לא תפגע אבל צריך לעמוד על המשמר בכדי מיצוב המועצה החדשה נוכל בכל זאת לקבל ייצוג ו/או שיהיה מי שידע מה ואת מי הוא מייצג ומשפיע. על השר כחלון ליצור האיחוד בשנת 2010 האגודה תשאף להפגש עם שר התקשורת בתחומים אלו ואחרים הקשורים לפעילות האגודה.

מכתב אל סגנית שר התמ"ת חה"כ אורית נוקד:

מכתב התשובה של שר התחקשורת משה כחלון:

פוסטים נוספים