רואים שמונה שמונה

לוגו אגודההאגודה מודה לפעילים שהשתתפו עד היום בהשתלמות הדוקומנטרית בירושלים : רואים שמונה שמונה. את המרצה האחרון יוחנן ולר דחינו לפעילות בחודש ספטמבר עפ"י צרכי המרצה, הודעה תצא אל הנרשמים ולכל המעוניינים.

פוסטים נוספים