סרטי אופק חדש בחינוכית

תאריך פרסום

לוגו אגודהסרטי "אופק חדש" בתחומים הדוקומנטרי והדרמטי שהופקו ע"י האגודה הישראלית לתקשורת קהילתית בשיתוף עמותת אשל ותמיכת המועצה לשידורי כבלים ולוויין במשרד התקשורת בשנים 2005-2008 , יוקרנו בטלוויזיה החינוכית ערוץ 23 במהלך התקופה הקרובה על מועדי השידורים תועבר הודעה מתאימה. לחינוכית יש זמני שידור גם בערוץ 2 יתכן והסרטים ישודרו גם שם. הודעה תועבר בהתאם. האגודה מודה ליצחק חלוצי במאי ותסריטאי שניהל את המו"מ עם הטלוויזיה החינוכית.

More
articles