המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין הינה מועצה ציבורית אשר הוקמה מכח חוק הבזק, התשמ"ב – 1982.
בסיסו של תפקיד המועצה, הינו ייצוג האינטרסים הציבוריים בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית למנויים, בכבלים ובלווין בישראל, אשר על הגנתם וטיפוחם
מופקדת המועצה. בין אינטרסים אלה מן הראוי למנות את ההגנה על ציבור המנויים, לרבות באופן של השבחת השידורים והשירותים הניתנים לציבור המנויים, הרחבת הגיוון והפלורליזם בתכנים ובערוצים המשודרים, שיפור הטכנולוגיות, שיפור השירות, הגדלת ההיצע וחופש הבחירה למנויים, צמצום המחירים, ועוד.

החלטות חשובות של המועצה המסדירות את שידורי הטלוויזיה הקהילתית:

מידע נוסף באתר האינטרנט של משרד התקשורת

 

כתיבת תגובה