פולחן הזבל, כן למיחזור, לא לירוקים

כתבתו של יאיר שפי משדר יחיד עפ"י חוק שקיבל אישור שידור מהמועצה לשידורי כבלים ולוויין.
יאיר שפי חזר מטיול באוסטרליה "שבוי" בקסם המיחזור שמקיימים שם האוסטרלים ללא שום בעיה. בואו נקרא ונקשיב לכתבה.