אודות האגודה

 אגודה ישראלית לתקשורת קהילתית, הינה אגודה מקצועית למשדרים בתקשורת הקהילתית (ע"ר 58-024-560-3 ) הוקמה בשנת 1994. מייצגת אלפי פעילים המאוגדים באמצעות מאות עמותות בקבוצות שידור בטלוויזיה הקהילתית (טל"ק). כל הקבוצות פועלות על בסיס התנדבותי, כולל הנהלת האגודה שלנו. הן משדרות מצפון לדרום  ביותר  מ- 100 ערים ויישובים בארץ בערוץ 98 בכבלים ובלוויין בו זמנית..  השידורים הקהילתיים מופעלים כיום על ידי קבוצות מכל שכבות האוכלוסייה נשים וגברים: בני נוער, צעירים, מבוגרים, גמלאים, עולים, אנשים עם צרכים מיוחדים ובני מיעוטים. כל הקבוצות מאוגדות בעמותות (מלכ"רים) להן יש אישורי שידור ממועצת הכבלים והלוויין במשרד התקשורת . הטל"ק הינו כלי ביטוי עממי דמוקרטי ונגיש לכל שדרות העם. הפועל מכח חוקי התקשורת, ומשקף את המעשה החברתי תרבותי במדינת ישראל שהטלוויזיה המסחרית לא מתעניינת או מעוניינת בו.

האגודה מוכרת ע"י המועצה לשידורי כבלים ולוויין במשרד התקשורת כארגון המייצג את כל הגופים המשדרים בארץ בתקשורת הקהילתית. האגודה פועלת גם למען תחנות הרדיו החינוכיות קהילתיות המשדרות בתדר 106 FM.

 כתובת האגודה :

ת.ד. 8357 מיקוד 9108202 ירושלים

טלפון : 052-4418282

פקס: 02-5610307

 מטרות האגודה המופיעות כחלק מתקנון האגודה

מטרות האגודה

לפתח ולקדם את התקשורת הקהילתית בישראל בטלוויזיה, ברדיו ובערוצי תקשורת אחרים, ולפעול להבטחת תקשורת קהילתית דמוקרטית בישראל.

לסייע במימוש הזכות לתקשר של כל האוכלוסייה במדינת ישראל, כולל ובפרט :

ילדים ובני נוער

צעירים

מבוגרים

גמלאים

עולים חדשים

מיעוטים

לפעול במישור החקיקה ובמישורים אחרים, למימוש זכותו של האזרח ושל קבוצת אזרחים לתקשר במסגרת החוק על אחריותם הם בטלוויזיה, ברשתות הכבלים והלוויין, ברדיו מקומי-אזורי ובערוצים נוספים של תקשורת קהילתית.

לתמוך בשידורים קהילתיים קיימים, לפעול להרחבת השידורים ע"י פרטים וקבוצות ולעודד הפקה ושידור תוכניות לפעילות מגוונת בקהילה

לעודד בציבור את המוטיבציה למימוש זכויותיו לחופש הביטוי בתקשורת הקהילתית. ולטפח בו רוח התנדבות לפעילות קהילתית בהתאם.

לגבש מודלים של מערכות טלוויזיה ורדיו קהילתיים ומודלים של מערכות לימוד והדרכה ולפעול להקמת מערך מידע ושירותים.

לשתף פעולה עם גופים ומוסדות בישראל בעלי זיקה לנושא ולקיים קשרים עם אגודות הפועלות בתחום התקשורת הקהילתית בחו"ל.

לייצג את מפיקי השידורים הקהילתיים ואת הגופים הפעילים בתחום התקשורת הקהילתית.

לפעול לגיוס המשאבים הדרושים לביצוע מטרות האגודה .

האגודה תפעיל שירותיה לטובת חבריה ותעודד צרוף חברים נוספים אליה.

האגודה תפעל לקידום והעלאת רמתה של התקשורת הקהילתית בישראל.

האגודה תפעל להחדרת רעיון התקשורת הקהילתית בציבור.

האגודה תארגן ותסייע בהתמחות והכשרת העוסקים בתחומי התקשורת הקהילתית.

 

תקשורת דמוקרטית
התקשורת הקהילתית,  מממשת את חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת תוך ביסוס הדמוקרטיה והנגישות בתקשורת. קידום שינוי והעצמה חברתית ומנהיגותית לאוכלוסיות מגוונות. אזרחי מדינת ישראל יכולים להעזר בכלי ליישום מטרות חברתיות חינוכיות תרבותיות טיפוליות, תוך קבלת והבנת האחר וחיים בשיתוף.
האגודה פתוחה לשיתופי פעולה בינלאומיים בתחומי: חינוך, קהילה, תרבות וטיפול באמצעות תקשורת לגווניה: במדיה חדשה או ותיקה: וידיאו, צילום סטילס, רדיו, עיתונות ואינטרנט.

 

פעילויות מרכזיות שביצענו

בתקופת התמודדות עם מגיפת הקורונה קיימנו סדר יום קבוע במהלך השבוע לאורך כשנה עם הרצאות בתחומי קולנוע, הפקה, צילום וידיאו וסטילס, כתיבת תסריט, כתיבה עיתונאית, הגשה ,בימוי וסאונד, ומהמשובים הרבים שקיבלנו מאלפי המשתתפות והמשתתפים ניכר שהצלחנו לסייע להתמודדות נפשית ופיזית עם ימים קשים אלו.

בתקופות שגרה קיימנו כנסים, ימי עיון, פסטיבלים וימי שידור בתחומי חברה, רווחה, ותרבות הובלנו מאבקים חברתיים בנושאים מגוונים בכללם בתחום התקשורת הקהילתית.

הקמנו לובי בכנסת למען התקשורת הקהילתית.

אנו יוצרים שותפויות עם ארגונים ממלכתיים לקיום תוכניות תקשורת בתחומי חינוך , קשר בינדורי, שימור מורשת , קידום מנהיגות , תרבות, איכות חיים , בטחון קהילתי ועוד.

קיימנו תיעוד סיפורים בינדוריים ואישיים ביישובי חבל עוטף עזה , בצפון הארץ במרחבי הגליל ובפריפריה גיאוגרפית וחברתית .

ברשותנו אתר אינטרנט המביא לביטוי כל מעשה ויצירה של הקבוצות ונותן מענה גם בתחומי ארכיון של השידורים הקהילתיים.