כיצד מחולקות התמיכות? המידע נחשף!

שלום חברים, פעילים ומתנדבים,
הטלוויזיה החברתית פעלה למען כולנו לקבל מידע לפי חוק חופש המידע. לפניכם מכתבו של מנכ"ל הטלוויזיה החברתית – אהוד שם טוב.

מצורף גם מכתבו של אהוד לקבלת המידע ממשרד התקשורת.
לחצו כאן להורדה של קובץ אקסל ובו פירוט כל התמיכות והקריטריונים לקבלתם כולל הניקוד שכל קבוצת תקשורת שבקשה וקיבלה. ניתן ללמוד רבות מכך להגשות עתידיות.

פוסטים נוספים