כיצד מחולקות התמיכות? המידע נחשף!

שלום חברים, פעילים ומתנדבים, הטלוויזיה החברתית פעלה למען כולנו לקבל מידע לפי חוק חופש המידע. לפניכם מכתבו של מנכ"ל הטלוויזיה החברתית – אהוד שם טוב. מצורף גם מכתבו של אהוד לקבלת המידע ממשרד התקשורת. לחצו כאן להורדה של קובץ אקסל ובו פירוט כל התמיכות והקריטריונים לקבלתם כולל הניקוד שכל קבוצת תקשורת שבקשה וקיבלה. ניתן ללמוד […]

בחירות להנהלה האגודה

אנו מקיימים בחירות להנהלה האגודה בתאריך 6.2.2017 רשאים לבחור ולהבחר חברי אגודה מחזיקי תעודת חבר 2016-2017 או כאלה ששילמו את דמי החבר לשנים אלו בלבד. הבחירות תתקיימנה בבית העמותות רחוב סעדיה גאון 26 בתל אביב, בתאריך 6.2.2017 משעה 15:00 אחה"צ עד 17:00 ועדת הבחירות הינה צוות ועדת הבקורת. בתום הבחירות תערך ישיבת הנהלה ראשונה לשנת […]